De Sportieve Samenleving is een samenleving waarin de sportieve eindjes aan elkaar worden geknoopt. Waar kwalitatief goed bewegingsonderwijs aansluit op een sportieve inrichting van de openbare ruimte. Waarin het gebruik van sportaccommodaties niet gehinderd wordt door te hoge tarieven en er geen wachtlijsten zijn door een tekort aan verenigingskader.

De Sportieve Samenleving is een ketenbenadering waarin de verschillende onderdelen van het sportbeleid (schakels) met elkaar in verband worden gebracht. Een integrale werkwijze die wel concreet wordt. Waarin een relatie wordt gelegd tussen beleidsdoelstellingen en –maatregelen.

Een quickscan Sportieve Samenleving legt de zwakke schakels bloot om te komen tot een bovengemiddelde sportparticipatie. Het geeft antwoord op de vraag hoe het sportbeleid nog effectiever kan worden ingericht.

De Sportieve Samenleving

De Sportieve Samenleving levert kennis, kunde en ervaring op elk afzonderlijk onderdeel van de sport maar bovenal in hun onderlinge en betekenisvolle samenhang.

Meer weten?
info@desportievesamenleving.nl